EPOKE 2
1905 - 1925 | UDVIKLINGEN

Ligesom motorcyklen, så blev Laurin & Klement’s første bil ” Voiturette A” også en stor succes. Bilproduktionen stabiliserede virksomhedens økonomi, og Laurin & Klement kunne begynde at udvikle nye idéer.

Produktionen øgedes og i 1907 tog grundlæggerne initiativ til at Laurin & Klement Co. skulle på aktier.

Internationalisering var yderst vigtig, og fabrikken voksede konstant. Ved 1. Verdenskrigs begyndelse tog virksomheden også del i produktionen af materiel til militæret.